Oferta

Konserwacja dźwigówObraz 102

Obecnie Przedsiębiorstwo Konserwacji Dźwigów „Lift-Malko” obsługuje ponad 1500 urządzeń dźwigowych i dźwigów na terenie woj. mazowieckiego. Urządzenia te wymagają ciągłej modernizacji, konserwacji i monitoringu w celu zagwarantowania ich bezawaryjnej i ciągłej pracy. Dlatego też nasza firma przywiązuje dużą uwagę do bieżących i okresowych napraw i przeglądów tych urządzeń w ramach podpisanych umów z klientami.

Nasza profesjonalna kadra pracownicza ciągle doskonali swoje umiejętności poprzez rozwój zawodowy, uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach branżowych. Są to wykwalifikowani pracownicy z wieloletnim stażem zawodowym i doświadczeniem, posiadający uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Kluczem do sukcesu jest m. in. stworzony system łączności (wczesnego ostrzegania) przed ewentualnymi awariami, który pozwala na skrócenie do minimum czasu reakcji na usunięcie wszelkiego typu awarii w przypadku ich wystąpienia.

Naszym mottem działania jest bezpieczeństwo eksploatowanych urządzeń, ich niezawodność i komfort użytkowania.

© created by enjoyIT